DISTRIBUČNÝ KANÁL  

Autor:
Publikované: 2016-02-14 21:36:00


DISTRIBUČNÝ KANÁL

Pokiaľ človek nie je zberačom mušlí, lovcom kožušinovej zverí alebo zlatokopom, je v dnešnej dobe prakticky nemožné, aby sa sám, bez pomoci, stal úspešným !

 " BENJAMIN F. FAIRLESS, BÝVALÝ PREZIDENT U. S. STEEL „

 

So zákazníkom uzavriete obchod, musíte mu dodať to, čo ste mu sľúbili.  Distribučný kanál opisuje, akým spôsobom sa vaša forma hodnoty dostane ku konečnému spotrebiteľovi.

Existujú dva základné typy distribučných kanálov priamo k používateľovi alebo cez sprostredkovateľa.

Distribúcia priamo k spotrebiteľovi funguje jednoduchým kanálom: z podniku priamo ku konečnému spotrebiteľovi. Klasickým príkladom sú služby: keď’ sa dáte ostrihať, hodnotu vám poskytne priamo firma, bez sprostredkovateľa.
Distribúcia priamo k spotrebiteľovi je jednoduchá a efektívna, má však svoje obmedzenia — máte síce plnú kontrolu nad celým procesom, môžete však obslúžiť len toľko zákazníkov, koľko vám dovolí čas a energia. Keď’ dopyt po vašej službe predstihne vašu schopnosť dodať službu, riskujete, že sklamete svojich zákazníkov a zhoršíte si reputáciu.

Sprostredkovaná distribúcia funguje cez viacero kanálov. Keď’ si kúpite produkt v obchode, obchod v tomto procese vystupuje ako opätovný predajca. Obchody (väčšinou) nevyrábajú produkty, ktoré predávajú — kupujú ich od iných firiem.

Podnik, ktorý vyrobí produkt, môže ho predávať ľubovoľnému počtu obchodov. Tento proces sa nazýva „zaistenie distribúcie". Čím väčšiu majú produkty distribúciu, tým vyššia je pravdepodobnosť, že ich podnik predá viac — čím viac obchodov ich predáva, tým viac vzniká príležitostí na odbyt.

Sprostredkovaná distribúcia môže zvýšiť odbyt, do určitej miery sa však musíte vzdať kontroly nad procesom dodania hodnoty. Dôvera k inej firme, ktorá dodá vašu ponuku vašim zákazníkom, vám síce kompenzuje obmedzený čas a energiu, zároveň však zvyšuje riziko protistrany — riziko, že váš partner pokazí alebo zhorší vašu reputáciu.

Predstavte si, že predávate drobné pečivo a máte zaistenú distribúciu v miestnom supermarkete. Ten kupuje vaše výrobky, ukladá ich do regálov vo svojej predajni a  predáva ich s cenovou prirážkou spotrebiteľom.  Namiesto toho, aby zákazníci kúpili priamo od vás, nakupujú ich cez supermarket: klasický sprostredkovanej distribúcie.

Zdroj:Kaufman,MBA,2012,foto: assistancescolaire.comDiskusia k článku:

Zatiaľ tu nie je žiadny príspevok.