Fitness food menu  

Autor:
Publikované: 2015-12-28 10:09:00


Fitness food menu

Popis franchisového systému

Fitness food menu je zdravý spôsob systémového stravovania s pridanou hodnotou. Pri zostavovaní jedálneho lístka zabezpečujeme zákazníkovi nielen zodpovedajúcu kalorickú hodnotu a vyvážený pomer základných živín, ale hlavne optimálny obsah vitamínov, vápnika, železa a ďalších stopových prvok za pomoci zdravých, telu prospešných surovín, ktoré starostlivo vyberáme podľa ich vlastností a charakterov. Výroba prebieha prostredníctvom presných na gram spočítaných receptúr, ktoré uľahčujú proces kontrolingu. Naši zákazníci dostávajú každý deň čerstvé, zavakuované, nutrične vyvážené 5 chodové menu podľa zodpovedajúcej kalorickej hodnoty, a priamo domov!

Našou filozofiou je pripraviť zákazníkom komplexný spôsob zdravého stravovania s profesionálnymi službami, kde hlavným cieľom nemusí byť len redukovať váhu, ale hlavne naučiť nás všetkých zdravému spôsobu stravovania pomocou zdravých, telu prospešných a nechemicky ošetrených surovín.

To všetko je podporené jednotným predajným systémom pomocou obchodných partnerov, z ktorých sa zmluvou stáva predajné miesto služieb a produktov Fitness food menu.

Využite našu ponuku zriadenia pobočky zavedenej značky na trhu a otvorte si vlastný Fitness food menu vo Vašom meste!

Podpora pre franchisantov

Sieť pobočiek Fitness food menu sa snaží vytvárať franchisantom zázemie a podmienky pre veľmi rýchly návrat vložených investícií. Väčšinový výsledok sa pohybuje okolo 6-tich mesiacov pre návratnosť investícií v projekte FFmenu.

Podstatou budúcej spolupráce je:

Zhodnotenie možností franchisanta a vytvorenie ponuky podľa jeho možností,

Vytvorenie marketingového plánu aplikovaného na región franchisanta,

Aplikovanie skúseností z ostatných už fungujúcich pobočiek,

Stabilizácia,

Priebežné súbehy marketingových kanálov,

Neustála snaha o vylepšovanie služieb a značky FFmenu

Ďalej franchisant získava:

-          logo a know-how zavedenej značky,

-          mediálna podpora v rámci siete, napojenie na webové rozhranie s nakúpenými doménami,

-          plné grafické spracovanie všetkých promo materiálov,

-          pomoc s vyhľadávaním výrobných priestorov a ich zariadenie,

-          zapožičanie vakuovacích strojov zadarmo,

-          jednotný jedálny lístok pre všetky mestá s podrobnými receptúrami pod ochranou známkou,

-          spolupráca pri vyhľadávaní zamestnancov s ich preškolením,

-          nutriporadca k dispozícii + poradňa pre zákazníkov riadená franchisorom,

-          zaistenie prvých zákazníkov pomocou osvedčených nástrojov,

-          odborné poradenstvo a pomoc,

-          školenie a porady,

-          napojenie na dodávateľov so všetkými výhodami = vysoká úspora,

-          presne popísaná legislatíva pripravená pre nové pobočky,

-          školenia kuriérov pre distribúciu.

 

Nevyhnutná investícia na začiatku

Licenčný poplatok: € 6 000- 8 000 v závislosti na rozsahu licencovaného regiónu.

Priebežné mesačné poplatky: € 40 – 360 (max 1 % z mesačného obratu) v závislosti na počte zákazníkov franchisanta za účtovné obdobie jedného mesiaca. Do 50 zákazníkov sa poplatok nehradí vôbec, vďaka čomu vzniká priestor na počiatočnú stabilizáciu pobočky.

Základné požiadavky

Kandidát musí splniť podmienky Franchisovej zmluvy, ktorá upravuje okrem iného i legislatívne, právne a hygienické pravidlá, kde sa pri podpise franchisant zaväzuje k ich splneniu a tým i podriadeniu sa k podmienkam nastaveným franchisorom (napr. zachovanie nastavených receptúr).

Franchisová zmluva upravuje obchodný vzťah, práva a povinnosti oboch strán, platobné podmienky, odporúčania ohľadom dodávateľov a partnerov, jej príloha potom definuje základný produkt konceptu.

Informácie o franchisorovi

Fitness food menu – Lucie Volfová

Za plovárnou 2, Znojmo 669 02

+420 775 338 466

fitnessfoodmenu@email.cz

www.ffmenu.cz

zdroj: franchising.skDiskusia k článku:

Zatiaľ tu nie je žiadny príspevok.