9 OTÁZOK, NA KTORÉ MUSÍ KAŽDÝ LÍDER POVEDAŤ ÁNO  

Autor:
Publikované: 2015-08-26 01:30:00


9 OTÁZOK, NA KTORÉ MUSÍ KAŽDÝ LÍDER POVEDAŤ ÁNO

Stovky rokov hľadajú ľudia odpoveď na jednu otázku: Lídrom sa človek stane, alebo sa ním narodí? Je líderstvo o správnych génoch alebo o správnom vzdelávaní? Odpoveď je “áno”. Inak povedané, niektorí ľudia majú líderstvo v sebe - je to pre nich prirodzené. No zároveň sa každý môže naučiť, ako sa lídrom stať.

 Nezáleží na tom, či so CEO, riaditeľ, manažér, supervízor, team leader alebo rodič. Vždy sa môžeš stať efektívnejším vo vedení ľudí. Pozri sa na seba objektívnym pohľadom. A teraz sa sám seba spýtaj nasledujúce otázky - 9 testov, ktoré by mal každý líder zvládnuť.

1. Máš ohľadom budúcnosti jasnú víziu?

Každý dobrý líder vidí svoju budúcnosť lepšiu a žiarivejšiu. A dokáže za ňu bojovať. No efektívny líder zároveň nezatvára oči pred realitou. Dobre voe, či je jeho vízia stále dosiahnuteľná a či je stále na dobrej ceste.

2. Máš spísané svoje ciele?

Lídri rozumejú a využívajú silu príťažlivosti. A idú ešte ďalej. Svoje ciele si vždy napíšu - vedia, že je stokrát pravdepodobnejšie, že takýto cieľ dosiahnu, ako niečo, čo človeku ledva príde na myseľ.

3. Si sústredený na akciu?

Lídri nenechávajú ležať svoje ciele len tak, odmietajú vyhovárať sa a ponechať cieľ bez akcie. Každý dobrý líder si je zároveň úplne istý, že akciu urobia aj jeho nasledovníci. Asertívne sa ich pýta, “Ako to môžeme dokončiť?”

4. Túžíš po zmene? Hľadáš stále lepšie veci, alebo sa zasekávaš v status quo?

Lídri nikdy neakceptujú status quo. Ak niekto povie, že “nikdy predtým nič také nerobil,” neznamená to, že sa na všetko vykašle, znamená to výzvu.

Lídri tiež veľa čítajú. A je vlastne úplne jedno, čo čítajú. Všetko na čom záleží sú výsledky, ktoré to prinesie do reality.

5. Komunikuješ s ostatnými? Pracuješ na svojich komunikačných zručnostiach?

Efektívni lídri komunikujú konštantne. Premýšľajú, než čokoľvek povedia, aby si boli istí, že ich slová budú mať správny účinok.

Najlepší lídri sú tiež známi schopnosťou počúvať a klásť správne otázky.

6. Máš pozitívny prístup?

Každý dobrý líder vie, že záleží najmä na jeho prístupe. Že ak chce motivovať ostatných, musí predovšetkým sám zostať pozitívny a motivovaný.

Líder vždy myslí pozitívne a nikdy sa nevzdáva.

7. Pracuješ na rozvoji ľudí okolo teba?

Lídri využívajú príležitosti, ako rozvinúť potenciál ostatných. Správny líder sa sústredí na rozvoj talentovaných jedincov, než aby sa staral len o seba.

8. Je pre teba každé zlyhanie lekcia?

Chyby sú súčasťou života, aj toho pracovného. Efektívni lídri to akceptujú, či to bol ich vlastný omyl, alebo omyl jeho nasledovníkov.

Pretože nezáleží na tom, čo si urobil. Ale čo si si z toho vzal.

9. Odmeňuješ výnimočné výkony?

Dobrých lídrov nezaujímajú politické názory, vierovyznanie,sexuálna orientácia.. dobrí líder sa sústredí na tvoje prednosti, výkony a potenciál. A za kvalitný pracovný výkon odmeňujú. Pretože neodmenená snaha postupne pominie.

zdroj: entrepreneur.comDiskusia k článku:

Zatiaľ tu nie je žiadny príspevok.