Daň za motorové vozidlá  

Autor:
Publikované: 2015-10-20 23:55:00


Novinky pri dani z motorových vozidiel od 1.1.2016

Daňové subjekty, ktoré majú zo zákona  povinnosť priznať a zaplatiť daň z motorových vozidiel, čaká od januára 2016 niekoľko zmien. Jednou z nich je zmena miestnej príslušnosti.

Správu dane z motorových vozidiel budú po novom vykonávať daňové úrady podľa trvalého pobytu fyzických osôb a sídla právnických osôb a nie ako doteraz podľa miesta evidencie motorového vozidla. Zmena v zákone vychádza v ústrety podnikateľom, aby sa pri plnení si svojich povinností nemuseli obracať na niekoľko daňových úradov.

Podnikateľ, ktorý má autá evidované vo viacerých krajoch, nebude v roku 2016 podávať daňové priznanie a komunikovať so správcom dane podľa miesta evidencie vozidla. Doteraz mohol daňovník podávať daňové priznanie (DP) len tam, kde boli evidované vozidlá. Od januára nastáva zmena  v tom, že DP podáva na ten DU kde je miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo podľa sídla právnických osôb. Napríklad daňovníci, ktorí mali evidované vozidlá v 3 krajoch, museli podávať DP na 3 daňové úrady.

Teraz podá podľa novely zákona za všetky evidované motorové vozidlá jedno DP  tam, kde má trvalý pobyt alebo sídlo.  Ak má subjekt príslušnosť k DÚ pre vybrané daňové subjekty (VDS), tak bude podávať daňové priznanie  na DÚ VDS.  V súvislosti so zmenou miestnej príslušnosti dochádza aj k zmene účtu pre platenie dane. Všetky platby pre daň z motorových vozidiel pôjdu po novom na jeden celoslovenský účet. Doteraz mal každý daňový úrad svoje číslo účtu.

Zdroj: podnikajte.sk,foto:googleDiskusia k článku:

Zatiaľ tu nie je žiadny príspevok.