Spracovanie osobných údajov  

Osobné údaje sú získavané z dôvodu zaregistrovania používateľa za účelom získania prístupu k službám, ku ktorým používateľ požaduje prístup vo forme vytvorenia a užívania používateľského účtu v IS Profit Portál. Pri prvej registrácii sa používateľ dobrovoľne registruje vložením krstného mena, priezviska, e-mailovej adresy a používateľského mena. Používateľ si volí používateľské meno, ktoré nemusí byť zhodné so skutočným menom alebo priezviskom. Pod používateľským menom sa bude prihlasovať a prispievať, prípadne komentovať články. Osobné údaje si môže používateľ kedykoľvek aktualizovať v časti „Môj účet“ –> „Upraviť môj profil“. Osobné údaje používateľa prevádzkovateľ neposkytuje tretím stranám, ani nesprístupňuje iným príjemcom okrem povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných zákonov. Používateľ môže na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa  odvolať súhlas a požiadať o zrušenie registrácie.  Registrácia zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia  požiadavky na zrušenie a údaje budú následne vymazané a nebudú  sa ďalej spracovávať.

Táto webová stránka používa nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. Používaním tejto webovej stránky dávate súhlas na spracovanie verejne prístupných dát na Profit Portál spoločnosťou Google, Inc.