Dominantný Zobor: Ukrýva hradisko s dvojkilometrovým obranným valom  

Autor:
Publikované: 2015-07-27 13:20:00


Dominantný Zobor: Ukrýva hradisko s dvojkilometrovým obranným valom

Z ktorejkoľvek strany prichádzajú návštevníci do Nitry, vždy sa ako prvá vynorí na obzore silueta vrchu Zobor. Vrchol v zoborskej skupine Tribeča dosahuje nadmorskú výšku 587 metrov nad morom a nachádza sa na ňom viacero archeologických nálezísk.

Najstaršou a najrozsiahlejšou pamiatkou je národná kultúrna pamiatka Hradisko Zobor. Ohraničuje ho takmer dva kilometre dlhý obranný val, miestami vysoký až sedem metrov. Vznik hradiska sa datuje do neskorej doby bronzovej, do 10. až 8. storočia pred naším letopočtom.

Náučný chodník

Ucelený obraz o hradisku môžu návštevníci získať prejdením historického náučného chodníka, ktorý začína i končí na Pyramíde pod Zoborom. Takmer dvojkilometrový okruh prechádza vo veľkej miere priamo po obrannom vale, križuje jestvujúce turistické chodníky a čiastočne ich aj využíva. Celkové prevýšenie trasy je 110 metrov, menej zdatný turista ju prejde za zhruba hodinu. Súčasťou trasy sú navigačné tabule s informáciami.

Najstarší na Slovensku

Na juhozápad od vrcholu Zobor sa nachádza ďalšia významná archeologická lokalita, bývalý Zoborský kláštor. „Je najstarším známym kláštorom na Slovensku. Podľa historikov vznikol niekedy v rokoch 850 až 880. Benediktínsky kláštor svätého Hipolyta tu plnil dôležitú funkciu jedného z centier duchovného, verejnoprávneho a kultúrneho centra v Uhorsku. Ku kláštoru sa viažu aj najstaršie a najcennejšie písomné doklady z nášho územia, takzvané Zoborské listiny pochádzajúce z rokov 1111 a 1113,“ skonštatoval poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja Ján Vančo.

Vznikla tu nemocnica

Zoborský kláštor v roku 1471 zničilo poľské vojsko. Na jeho mieste dal v rokoch 1692 až 1695 biskup Blažej Jaklin postaviť nový Kláštor svätého Jozefa a povolal tam kamaldulský mníšsky rád. V roku 1782 cisár Jozef II. Zoborský kláštor zrušil. Budova ďalej slúžila ako manufaktúra na výrobu súkna, klimatické kúpele i kláštorný hostinec. V rokoch 1937 až 1950 tu pôsobila rehoľa verbistov, ktorých sem povolal biskup Karol Kmeťko. Dňa 1. júla 1953 areál kláštora prebralo zdravotníctvo a otvorili tu liečebný ústav, dnes Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada, v ktorej areáli sa nachádzajú pozostatky kláštora.

Obnova na etapy

Špecializovaná nemocnica ako vlastník areálu sa v spolupráci so Zoborským skrášľovacím spolkom, Archeologickým ústavom SAV, Krajským pamiatkovým úradom v Nitre, mestom Nitra a Biskupstvom Nitra usiluje areál kláštora obnoviť. Kompletná revitalizácia by si však podľa Vanču vyžiadala viac ako milión eur. Obnova celého priestoru je rozdelená do šiestich etáp, záverečná etapa by mala byť ukončená v roku 2017. V rámci prvej etapy by mali byť zrekonštruované ruiny Kostola svätého Jozefa. V polovici júla tohto roka začala odborná firma zaisťovať murivo a fixáciu zachovaných omietok ruín kostola. Podľa Jána Kratochvíla zo Zoborského skrášľovacieho spolku sú práce financované z príspevkov od mesta Nitra vo výške 7000 eur a od Ministerstva kultúry SR v sume 6000 eur. Celková suma na statické zaistenie muriva sa však vyšplhá minimálne na 25 000 eur.

ZDROJ: http://nitra.dnes24.sk/dominantny-zobor-ukryva-hradisko-s-dvojkilometrovym-obrannym-valom-212002

 Diskusia k článku:

Zatiaľ tu nie je žiadny príspevok.