Tu šaty pomáhajú  

Autor:
Publikované: 2016-02-05 23:47:00


Avion podporí unikátnou výstavou sociálne znevýhodnených ľudí

Celkovo tucet veľkoformátových fotografií si môžu návštevníci bratislavského Avionu od začiatku februára 2016 pozrieť v rámci unikátnej výstavy Tu šaty pomáhajú a zároveň podporiť svojím vyradeným oblečením ľudí v núdzi. Umelecké fotografie z dielne Tomáša Bicana zachytávajú tváre a osudy sociálne znevýhodnených ľudí. Cieľom výstavy je upozorniť na efektívnu a jednoduchú formu pomoci ľuďom v núdzi prostredníctvom recyklácie obnosených odevov, ktorá nie je na Slovensku zatiaľ veľmi rozšírená. Charitatívny projekt Avionu vznikol v spolupráci s organizáciou Diakonie Broumov. Jej súčasní i bývalí klienti sú na fotografiách zachytení v šatách darovaných v rámci zbierky do zberných nádob na Slovensku a v Českej republike.

 

"Sme nesmierne radi, že môžeme pomôcť dobrej veci a aj prostredníctvom výstavy Tu šaty pomáhajú zvýšiť povedomie ľudí o  možnosti pomôcť recykláciou odevov. Chceme poskytnúť priestor pre tých, ktorí chcú pomáhať po celý rok. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí podporiť tých, ktorí o to stoja a pomoc potrebujú," uviedla Andrea Aujeská, riaditeľka nákupného centra Avion Shopping Park v Bratislave.

Nepotrebné oblečenie môžu návštevníci bratislavského Avionu darovať aj počas roka do označeného zeleného zberného kontajnera umiestneného pri vchode 1 do nákupného centra smerom k diaľnici.

Iniciatíva prebieha od februára vo všetkých Avion Shopping Parkoch na Slovensku a v Česku – okrem Bratislavy aj v Prahe, Brne a Ostrave. Portréty na výstave približujú ľudí bez zázemia a vlastného domova v inom svetle. Cieľom bolo vytvoriť fotografie, ktoré budú pozitívne a predstavia životné príbehy hlavných aktérov zo svetlejšej stránky. Výstava ukazuje obrovskú vôľu hlavných aktérov bojovať s nepriazňou osudu.

"Nechceli sme fotiť sociálny dokument, ale portréty ľudí, ktorí jednoducho iba nemali v živote toľko šťastia. Prekvapilo ma, ako pozitívni a vrúcni boli hrdinovia našej výstavy," prezrádza fotograf Tomáš Bican. "Stretnutie mi v mnohom otvorilo oči. Netušil som, ako málo stačí k tomu, aby sa človek ocitol v krajnej životnej situácii. A zároveň ako veľmi môže zmeniť život k lepšiemu podaná ruka, pomoc v správnej chvíli a na správnom mieste," dodal T. Bican.

 

Výstava nenásilnou a zaujímavou formou pripomína možnosť jednoduchej pomoci ľudom v núdzi prostredníctvom zbierky obnoseného šatstva, ktorú na Slovensku organizuje charitatívna organizácia Diakonie Broumov: "Na zbierke odevov spolupracujeme na Slovensku zhruba so 750 obcami a mestami. Obnosené šaty odovzdané do zberných kontajnerov výrazným spôsobom pomáhajú skvalitňovať život sociálne slabším. No stále sa stretávame s tým, že ľudia o možnosti darovať staré oblečenie nevedia alebo využívajú kontajnery komerčných spoločností, ktoré darované odevy využívajú iba na ďalší predaj. Výstavou fotografií chceme upozorniť na veľmi jednoduchú formu pomoci bez vyžadovania finančnej investície," uviedla Lenka Wienerová, riaditeľka logistiky a PR z Diakonie Broumov.

O Diakonii Broumov

Poslaním Diakonie Broumov je všeobecne prospešná činnosť smerujúca na podporu sociálnej súdržnosti za účelom pracovnej a sociálnej integrácie znevýhodnených osôb do spoločnosti, najmä v oblasti vytvárania pracovných príležitostí, sociálnych služieb, vzdelávania, bývania a trvalo udržateľného rozvoja. Diakonie Broumov poskytuje pomoc ľuďom v sociálnej núdzi vyše 22 rokov. Od svojho založenia začala Diakonie Broumov uskutočňovať myšlienku zberu už nepotrebného oblečenia, ktoré by inak skončilo ako odpad na skládkach. Organizácia spolupracuje s cca 2 500 mestami a obcami, školami, rôznymi charitatívnymi organizáciami, cirkevnými spolkami a jednotlivcami po celom Slovensku a Českej republike. Túto činnosť rozšírila od roku 2012 umiestňovaním kontajnerov na použité šatstvo do miest a obcí.

Diakonie Broumov má 180 zamestnancov, z toho je asi 60 klientov - ľudí z okraja spoločnosti. Prevádzkuje dve ubytovne pre osoby, ktoré sa ocitli v ťaživej životnej situácii. Ročne poskytuje v Česku, na Slovensku a v Maďarsku cca 150 ton materiálnej pomoci. Ostatný materiál, ktorý nie je použitý na materiálnu pomoc, pretriedia pracovníci organizácie na ďalšie priemyselné spracovanie. Takto využijú približne 96 % darovaného materiálu a 4 % materiálu ide na likvidáciu.

Zdroj:tasr,foto:avion.skDiskusia k článku:

Zatiaľ tu nie je žiadny príspevok.