Breakthrough Starshot  

Autor:
Publikované: 2016-04-26 00:12:00


Breakthrough Starshot - cieľom je rýchlosť 100 miliónov míľ za hodinu

Internetový investor a filantrop v oblasti vedy Yuri Milner štartuje spolu s vedcom Stephenom Hawkingom projekt Breakthrough Starshot, ktorého cieľom je v rámci jednej generácie vyvinúť misiu ku hviezdam s rýchlosťou 100 miliónov míľ za hodinu.

 

Výskumný a technický program za 100 miliónov USD má ambíciu dokázať správnosť konceptu využitia svetelného lúča na pohon niekoľkogramového "nanocraftu", ktorý má dosiahnuť 20 percent rýchlosti svetla. Potenciálna preletová misia by mohla dosiahnuť Alfa Centauri približne 20 rokov po svojom štarte.

Mark Zuckerberg vstupuje do správnej rady.

K internetovému investorovi a filantropovi v oblasti vedy Yuriovi Milnerovi sa dnes v observatóriu One World pripojil renomovaný kozmológ Stephen Hawking, aby spolu oznámili novú Prelomovú iniciatívu zameranú na preskúmanie vesmíru a hľadanie života v ňom.

Breakthrough Starshot je výskumný a technický program za 100 miliónov USD, ktorého cieľom je dokázať správnosť konceptu pohonu ľahkých "nanocraftov" dosahujúcich 20 percent rýchlosti svetla a zachytávajúcich snímky možných planét a iné vedecké dáta z prostredia nášho najbližšieho hviezdneho systému Alfa Centauri už 20 rokov po svojom štarte.

Program bude riadiť Pete Worden, bývalý riaditeľ výskumného centra NASA AMES, s pomocou poradného výboru zloženého zo svetových vedeckých kapacít a inžinierov. V správnej rade bude Stephen Hawking, Yuri Milner a Mark Zuckerberg.

Ann Druyan, Freeman Dyson, Mae Jemison, Avi Loeb a Pete Worden boli tiež prítomní pri zverejnení oznámenia.

Pri príležitosti dnešného 55. výročia prvého letu Jurija Gagarina do vesmíru a viac než polstoročie po prvom lete na Mesiac sa misia Breakthrough Starshot pripravuje na ďalší veľký skok: ku hviezdam.

Breakthrough Starshot

Hviezdny systém Alfa Centauri je od nás vzdialený 25 biliónov míľ (4,37 svetelných rokov). Aj najrýchlejšia v súčasnosti existujúca raketa by tak ďaleko letela približne 30 000 rokov. Breakthrough Starshot má dokázať, že nanocraft vážiaci niekoľko gramov a poháňaný svetelným lúčom môže letieť až tisíckrát rýchlejšie. Prístupy zo Silicon Valley tak prenikajú do vesmírnych výprav a pomáhajú využívať mnohé technologické výhody, ktoré vznikli od začiatku 21. storočia.

1. Nanocrafty

Nanocrafty sú robotické rakety s hmotnosťou niekoľkých gramov pozostávajúce z dvoch hlavných častí: 

StarChip: Moorov zákon umožnil obrovský pokles veľkosti mikroelektronických komponentov. Vzniká tak možnosť vytvoriť minikapsulu vybavenú fotoaparátmi, fotónovým motorom, zásobou energie, navigáciou a komunikačným zariadením a tým skonštruovať plne funkčnú vesmírnu sondu.

Ľahká raketa: Pokrok v nanotechnológii produkuje stále tenšie a ľahšie metamateriály s prísľubom vyvinutia rakety s veľkosťou niekoľkých metrov, hrúbkou niekoľkých stoviek atómov a hmotnosťou niekoľkých gramov.

2. Svetlomet

Stúpajúci výkon a klesajúca cena laserov vedie v súlade s Moorovým zákonom k výraznému pokroku vo využívaní svetelných lúčov. V súčasnosti je možné fázované sústavy laserov ("svetlomety") potenciálne škálovať až na úroveň 100 gigawattov.

Breakthrough Starshot chce výhody veľkovýroby premeniť na astronomické výhody. StarChip je možné produkovať v rámci veľkovýroby za cenu jedného iPhonu a potom ho odoslať na misiu v obrovských počtoch, ktoré by zabezpečili hromadné pokrytie. Svetlomet je modulárny a škálovateľný. Keď sa skonštruuje a keď dozrie technológia, náklady na každý štart by mali klesnúť na niekoľko stotisíc dolárov.

Cesta ku hviezdam

Fáza výskumu a vývoja bude podľa očakávaní trvať niekoľko rokov. Na to, aby bolo nakoniec možné misiu na Alfa Centauri uskutočniť, bude potrebné získať finančný objem porovnateľný s najväčšími vedeckými experimentami súčasnosti, čo by zahŕňalo:

Vybudovanie pozemného svetlometu s veľkosťou niekoľkých kilometrov vo vysokej nadmorskej výške a v suchých podmienkach.

Produkciu a uskladnenie niekoľkých gigawatt-hodín energie na každý štart.

Vypustenie "materskej lode" s nákladom tisíc nanocraftov do vysokého orbitu.

Využitie adaptívnej optickej technológie v reálnom čase na kompenzáciu atmosférických vplyvov.

Zamierenie svetlometu na ľahkú raketu kvôli zrýchleniu jednotlivých nanocraftov až na cieľovú rýchlosť za pár minút.

Zohľadnenie kolízií s medzihviezdnym prachom po ceste k cieľu.

Zachytenie snímok planét a iných vedeckých dát a ich spätné odoslanie na Zem pomocou kompaktného palubného laserového komunikačného systému.

Použitie toho istého svetlometu, ktorý odštartoval nanocrafty na príjem ich dát v priebehu 4 rokov.

Tieto a ďalšie systémové požiadavky predstavujú zásadné technické výzvy, o ktorých sa dozviete viac na www.breakthroughinitiatives.org.

Kľúčové konštrukčné prvky navrhovaného systému sú však buď už dnes dostupné, alebo budú za primeraných okolností na dosah v blízkej budúcnosti.

Navrhovaný svetelný pohonný systém predstavuje škálu, ktorá výrazne presahuje akýkoľvek súčasný porovnateľný systém. Samotná povaha projektu vyžaduje globálnu spoluprácu a podporu.

Povolenie na štart bude potrebné od všetkých relevantných vládnych a medzinárodných organizácií.

Dodatočné možnosti

S rozvojom technológie potrebnej na medzihviezdne cesty sa objavia ďalšie možnosti ako napríklad:

Hlbšie preskúmanie slnečného systému

Použitie svetlometu ako teleskopu veľkosti niekoľkých kilometrov pre astronomické pozorovania

Zachytenie asteroidov križujúcich Zem v obrovských vzdialenostiach.

Potenciálne planéty v systéme Alfa Centauri

Astronómovia s veľkou pravdepodobnosťou predpokladajú, že v "obývateľnej zóne" systému troch hviezd s názvom Alfa Centauri existujú planéty podobné Zemi. V súčasnosti sa budujú a zdokonaľujú pozemné a vesmírne vedecké nástroje, ktoré budú čoskoro schopné identifikovať a charakterizovať planéty v okolí blízkych hviezd.

Samostatná Breakthrough Initiative podporí niektoré z týchto projektov.

Otvorenosť a spolupráca

Iniciatíva Breakthrough Starshot:

-- sa zakladá len na výskume, ktorý spadá do verejnej sféry

-- sa zaväzuje publikovať nové výsledky

-- zaručuje plnú transparentnosť a otvorený prístup

-- je otvorená pre odborníkov vo všetkých relevantných oblastiach, ako aj verejnosti, ktorá môžu prispievať svojimi myšlienkami prostredníctvom online fóra.

Zoznam vedeckých referencií, publikácií a internetové fórum nájdete nawww.breakthroughinitiatives.org 

Podpora výskumu

Iniciatíva Breakthrough Starshot vytvorí výskumný grantový program a uvoľní ďalšie financovanie na podporu relevantného vedeckého a technického výskumu a vývoja.

"Príbeh ľudstva je jeden veľký pokrok," povedal Yuri Milner, zakladateľ iniciatívy Breakthrough. "Pred 55 rokmi vyletel Jurij Gagarin ako prvý človek do vesmíru. My sa dnes pripravujeme na ďalší veľký skok – ku hviezdam."

"Zem je skvelé miesto, ale možno nám nevydrží navždy," pripomenul Stephen Hawking. "Skôr či neskôr sa budeme musieť obrátiť ku hviezdam. Breakthrough Starshot je vzrušujúcim prvým krokom na tejto ceste."

"Inšpiráciu čerpáme z Vostoku, Voyagera, Apolla a ostatných skvelých misií," povedal Pete Worden, "Je čas začať s medzihviezdnymi letmi, ale na to, aby sme to dokázali, musíme stáť pevne na Zemi."

Predstavenstvo iniciatívy Breakthrough Starshot 

Stephen Hawking, profesor a riaditeľ výskumného centra Dennisa Stantona Averyho a Sally Tsui Wong-Averyovej na Univerzite v Cambridge

Yuri Milner, zakladateľ spoločnosti DST Global

Mark Zuckerberg, zakladateľ a výkonný riaditeľ siete Facebook

Riadiaci a poradný výbor iniciatívy Breakthrough Starshot 

Pete Worden, výkonný riaditeľ, Breakthrough Starshot; bývalý riaditeľ výskumného centra Ames v NASA

Pred vstupom do nadácie Breakthrough Prize Foundation bol Dr. Worden riaditeľom výskumného centra Ames v NASA. Bol vedeckým profesorom astronómie na Univerzite v Arizone. Je uznávaným odborníkom na vesmír a vedecké otázky a bol tiež iniciátorom uzatvárania partnerstiev medzi vládou a súkromným sektorom na medzinárodnej úrovni. Dr. Worden je autorom a spoluautorom viac ako 150 vedeckých článkov z astrofyziky a vied o vesmíre. Bol účastníkom troch vesmírnych vedeckých misií NASA v roli vedeckého pracovníka – v nedávnej minulosti sa jednalo o kozmický spektrograf IRIS vypustený v roku 2013 kvôli štúdiu Slnka. Bol odmenený medailou za príkladné vedenie od NASA za sondu Clementine, ktorá bola v roku 1994 vyslaná na prieskum Mesiaca. Dr. Worden dostal v roku 2009 ocenenie Riaditeľ laboratória roka od federálneho konzorcia laboratórií a v roku 2010 bol odmenený inovátorskou cenou C. Clarka.

Avi Loeb, predseda poradného výboru iniciatívy Breakthrough Starshot; Harvardská univerzita

Avi Loeb je teoretický fyzik, ktorý má na konte viac ako 500 vedeckých prednášok a 3 knihy o astrofyzike a kozmológii, hlavne o prvých hviezdach a čiernych dierach. Časopis TIME ho zvolil za jedného z 25 najvplyvnejších osôb vo vesmíre. Loeb zastáva post profesora vied Franka B. Bairda Jr. na Harvardskej univerzite a je tiež vedúcim Katedry astronómie na Harvarde, riaditeľom Inštitútu teórie a výpočtov a riaditeľom Iniciatívy čiernych dier. Okrem toho je voleným členom Americkej akadémie umení a vied, Americkej spoločnosti fyziky a Medzinárodnej akadémie astronautiky. Je tiež členom Rady národných akadémií pre fyziku a astronómiu.

Jim Benford, Mikrovlnové vedy

Jim Benford je predsedom organizácie Mikrovlnových vied. Vyvíja vysokovýkonné mikrovlnné systémy od konceptuálneho dizajnu až po technické riešenia. Medzi jeho kľúčové oblasti patrí fyzika zdrojov mikrovlnného žiarenia, vyžarovanie elektromagnetickej energie pre vesmírny pohon, experimentálne intenzívne časticové lúče a plazmová fyzika.

Bruce Draine, Princetonská univerzita

Do oblasti výskumu Dr. Draina patrí štúdium medzihviezdnych médií, najmä medzihviezdneho prachu, fotodisociačné regióny, šokové vlny a fyzikálna optika nanoštrukúr. V roku 2004 vyhral ocenenie Dannie Heinemanna za astrofyziku. Je členom Národnej akadémie vied.

Ann Druyanová, Kozmické štúdiá

Ann Druyanová je americkou autorkou a producentkou orientujúcou sa na komunikáciu vo vede. Pracovala ako kreatívna riaditeľka medzihviedzneho odkazu pre Voyager v NASA a je spoluautorkou dokumentárneho seriálu Kozmos spoločnosti PBS z roku 1980 s moderátorom Carlom Saganom (1934 - 1996), za ktorého sa vydala v roku 1981. Bola výkonnou producentkou a autorkou následného seriálu Kozmos: Vesmírna odysea, za ktorý dostala ceny Emmy a Peabody.

Freeman Dyson, Princetonský inštitút ďalšieho vzdelávania

Freeman Dyson je americký teoretický fyzik a matematik, známy vďaka svojej práci v kvantovej elektrodynamike, fyzike tuhých látok, astronómii a nukleárnom inžinierstve. Je emeritným profesorom na Inštitúte pre ďalšie štúdium, hosťujúcim profesorom na Ralston College a členom Rady garantov Bulletinu atómových vedcov.

Robert Fugate, Arctelum, LLC, Nové Mexiko Tech  Dr. Fugate realizuje výskumný program v oblasti fyziky atmosférického šírenia, atmosférickej kompenzácie s použitím adaptívnej laserovej optiky referenčnej hviezdy. Do sféry výskumného programu Dr. Fugata patrí aj vývoj senzorov, inštrumentácia a riadenie veľkých radarov či pozemných teleskopov. 

Lou Friedman, Planetárna spoločnosť, JPL

Lou Friedman je americký inžinier astronautiky, hovorca vesmírnych projektov a uznávaný autor. Bol spoluzakladateľom Planetárnej spoločnosti spolu s Carlom Saganom and Bruceom C. Murrayom a v súčasnosti je jej emeritným výkonným riaditeľom. V JPL viedol také náročné projekty ako je vývoj solárnych rakiet, misie na Venušu, Jupiter, Saturn, kométy a asteroidy ako aj program Mars po misii Viking. V súčasnosti pracuje ako poradca NASA pre misiu presmerovania asteroidov. Podieľal sa tiež na tvorbe štúdie k tejto misii a na výskume medzihviedzneho média v Inštitúte v Keck pre vesmírne štúdiá. 

Giancarlo Genta, Polytechnická univerzita v Turíne

Medzi oblasti profesionálneho záujmu Giancarla Genta patrí vibrácia, dizajn dopravných prostriedkov, magnetické ložiská a rotorová dynamika. Je autorom a spoluautorom viac ako 50 článkov v odborných publikáciách a 21 kníh. V oblasti výskumu publikoval hlavne na tému mimozemskej inteligencie.

Olivier Guyon, Univerzita v Arizone

Dr. Guyon je autorom dizajnov vesmírnych a pozemných astronomických prístrojov podporujúcich výskum exoplanét mimo solárneho systému. Je odborníkom na zobrazovacie techniky s vysokým rozlíšením (koronarografia, extrémne adaptívna optika) používané pri priamom zobrazovaní a štúdiu exoplanét.

Mae Jemisonová, iniciatíva 100 Year Starship

Dr. Mae C. Jemisonová vedie mnohostrannú globálnu iniciatívu 100 Year Starship, ktorej cieľom je uplatniť všetky možnosti potrebné pre medzihviezdnu dopravu človeka za hranice nášho solárneho systému k ďalšej hviezde v horizonte 100 rokov. Jemisonová bola šesť rokov astronautkou v NASA a je tiež prvou ženou odlišnej farby pleti vo vesmíre. Zameriava sa na aplikáciu nových vesmírnych objavov pre skvalitnenie života na Zemi, pričom čerpá poznatky zo svojho predchádzajúceho pôsobenia - bola lekárkou, inžinierkou, objaviteľkou, profesorkou environmentálnych štúdií, obhajkyňou vedeckej gramotnosti, rozvojovou pracovníčkou v Afrike a zakladateľkou dvoch technických startupov. 

Pete Klupar, technický riaditeľ projektu Breakthrough Starshot; bývalý technický riaditeľ výskumného centra Ames v NASA

Pete Klupar za zaoberá nízkonákladovými, vysoko technologickými projektami najmä v oblasti vesmírnych systémov. Vyvinul a vypustil viac ako 50 misií kozmických lodí. V rámci tohto odvetvia pomáhal mnohým firmám začínajúcim vo sfére kozmických lodí vybudovať z podnikov so 4 zamestnancami veľké firmy s viac ako 500 zamestnancami. Pracoval aj v takých veľkých organizáciách ako je Boeing a Space Systems Loral. Bol prítomný aj pri vládnych vesmírnych a leteckých programoch, v nedávnej minulosti v centre Ames v NASA ako technický riaditeľ. Bol kľúčovým hráčom pri znižovaní nákladov na vysokotechnologické misie a vyvinul niekoľko vesmírnych projektov s prívlastkami - rýchlejšie, lepšie, lacnejšie a prevádzkovo zodpovedné.

Geoff Landis, vrchný radca pre Glennovo výskumné centrum

Geoff Landis je americký vedec pracujúci na výskume planét, medzihviezdnej prepravy a modernej technológie vesmírnych misií. Landis vlastní deväť patentov, hlavne v oblasti vylepšení solárnych článkov a fotovoltaických prístrojov. Prednášal a pripomienkoval v oblasti možností medzihviezdnej dopravy a výstavby základní na Mesiaci, Marse a Venuši. Je tiež členom Inštitútu NASA pre vyspelé koncepcie.

Kelvin Long, Vestník britskej medziplanetárnej spoločnosti

Kelvin Long je fyzik, autor a výkonný riaditeľ Iniciatívy pre medzihviezdne štúdie. V sektore aeronautiky pracoval približne pätnásť rokov a špecializuje sa na oblasť medzihviezdnych letov s dôrazom na vyspelé koncepcie pohonu.

Philip Lubin, Kalifornská univerzita, Santa Barbara 

Philip Lubin je profesorom fyziky na Univerzite v Santa Barbara a jeho výskumné aktivity sa sústreďujú na oblasť experimentálnej kozmológie, na radiačné pozadie (spektrum, anizotropia a polarizácia), satelity, balónové a pozemné štúdie skorého vesmíru, základné obmedzenia detekcie, smerovanie energetických systémov a infračervenú a ďalekú infračervenú astrofyziku.

Zac Manchester, Harvardova univerzita

Zac Manchester je výskumný pracovník a aeronautický inžinier so širokým záberom v oblasti dynamiky a kontroly s vášňou pre sprístupnenie letov do vesmíru. Jeho koníčkom je využívanie zabudovanej elektroniky a výpočtov pri budovaní menších, inteligentnejších a agilnejších vesmírnych lodí. V roku 2011 založil projekt KickSat a pracoval tiež na výrobe bezpilotných vzdušných plavidiel a na niekoľkých menších vesmírnych misiách.

Greg Matloff, New York City College of Technology 

Greg Matloff je emeritný profesor na NYC College of Technology. Je odborníkom na hlbokovesmírny pohon. Matloff je členom Britskej medziplanetárnej spoločnosti, má titul Hayden Associate amerického prírodovedného múzea a je tiež člen-korešpondent medzinárodnej akadémie astronautiky. NASA využíva jeho pioniersky výskum v oblasti technológií solárnych rakiet pri plánovaní dodatočných solárnych sond a pri zvažovaní technológií odkláňania asteroidov ohrozujúcich Zem. Bol tiež hosťujúcim profesorom na Univerzite v talianskej Siene.

Claire Maxová, Kalifornská univerzita, Santa Cruz

Profesorka astronómie a astrofyziky na Kalifornskej univerzite v Santa Cruz a dekanka Kalifornskej univerzity. Maxová sa preslávila najmä v oblasti adaptívnej laserovej optiky referenčnej hviezdy ako spôsobu znižovania optických skreslení snímok z turbulentnej atmosféry. Svoju prácu začala v skupine JASON, ku ktorej sa pripojila v roku 1983 ako prvá žena. Spolu s kolegami v skupine JASON rozvíjala myšlienku použitia umelej laserovej referenčnej hviezdy žltej farby vyžarovanej sodíkovými atómami na korekciu astronomických snímok. Okrem toho, že pokračuje vo vývoji tejto technológie v Centre pre adaptívnu optiku, dokázala teraz využiť adaptívnu optiku pri najväčších optických teleskopoch sveta potrebných na štúdium osudu supermasívnych čiernych dier v jadre kolidujúcich galaxií bohatých na plyn. Je členkou Národnej akadémie vied a Americkej akadémie umenia a vied a bola tiež ocenená Weberovou cenou Americkej astronomickej spoločnosti za inštrumentáciu, dostala medailu Jamesa Madisona od Princetonskej univerzity a tiež ocenenie E. O. Lawrenca z katedry energetiky.

Kaya Nobuyuki, Univerzita v Kobe

Kaya Nobuyuki je prodekanom strojníckej fakulty japonskej Univerzity v Kobe. Nobuyuki predviedol mnoho pozemných a vesmírnych ukážok. Spolu s medzinárodným tímom z Japonska a z Európskej vesmírnej agentúry úspešne testovali mikrovlnné lúčové ovládanie SPS (vesmírna solárna energia) s použitím suborbitálnej rakety od ISAS (Inštitút vesmírnych a astronautických vied) a troch dcérskych satelitov vytvárajúcich veľkú sieť: tento pokus je známy pod menom "Furoshiki" experiment. Kľúčovú úlohu zohral aj pri ukážke solárneho bezdrôtového prenosu ako súčasti orbitálnej elektrárne.

Kevin Parkin, Parkin Research

Dr. Kevin Parkin je britský vedec známy najmä vďaka svojej mikrovlnnej termálnej rakete. V roku 2005 dostal medailu Korolev od Ruskej federácie astronautiky a kozmonautiky. V roku 2007 založil Dr. Parkin v NASA Ames Centrum plánovania misií, pre ktoré vyvinul softvérovú architektúru. V minulosti vytvoril tiež softvér ICEMaker využívaný tímom X pri projektoch vesmírnych lodí v laboratóriu prúdového pohonu v NASA a v niekoľkých ďalších organizáciách.  Od roku 2012 do 2014 bol hlavným odborníkom a technikom projektu, ktorý vybudoval a vypustil prvú termálnu raketu poháňanú milimetrovými vlnami.

Mason Peck, Cornellova univerzita  

Peck sa vo svojom akademickom výskume sústreďuje na vývoj technológie pre nízkonákladové vesmírne misie, najmä v oblasti pohonu, navigácie a ovládania. V minulosti bol hlavným technológom v NASA. Viac ako 20 rokov úzko spolupracoval s americkým aeronautickým priemyslom, v rámci ktorého zastával technické pozície v spoločnosti Boeing a Honeywell a slúžil ako konzultant pre vesmírnu technológiu. Peck publikoval články o mikroskopických kozmických lodiach, pohone ďalšej generácie, nízkoenergetickej vesmírnej robotike a dynamike vesmírnych letov. Je spoluautorom troch kníh o planetárnom výskume a mechanizmoch kozmických lodí.

Saul Perlmutter, držiteľ Nobelovej ceny a ceny Breakthrough Prize, UC Berkeley a národného laboratórium Lawrencea Berkeleyho

Saul Perlmutter je americký astrofyzik z národného laboratória Lawrencea Berkeleyho a profesor fyziky na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Je členom Americkej akadémie umení a vied, Americkej asociácie napredovania vedy a Národnej akadémie vied. Perlmutter sa delí s Brianom P. Schmidtom a Adamom Riessom o cenu Shaw Prize za astronómiu z roku 2006, o Nobelovu cenu za fyziku z roku 2011 a o cenu Breakthrough Prize v oblasti fundamentálnej fyziky za rok 2015 za dôkaz, že expanzia vesmíru sa zrýchľuje.

Martin Rees, kráľovský astronóm

Lord Martin Rees je britský kozmológ a astrofyzik. Od roku 1995 je kráľovským astronómom, v rokoch 2004 až 2012 bol dekanom Trinity College v Cambridge a od 2005 do 2010 bol prezidentom kráľovskej spoločnosti. Okrem vedeckej činnosti sa Rees venoval aj problémom a výzvam 21. storočia a prepojeniu vedy, etiky a politiky. Je členom Rady Inštitútu pre ďalšie štúdiá v Princetone, IPPR, oxfordskej Martin School a Gates Cambridge Trustu. Je spoluzakladateľom Centra pre štúdium existenčného rizika a členom vedeckého poradného výboru Inštitútu pre život v budúcnosti. Lord Rees sa zaoberal prienikmi gama lúčov a tým, ako skončil "temný kozmický vek", keď sa vytvorili prvé hviezdy. Lord Rees je autorom kníh o astronómii a vede pre verejnosť, ktorej často prednáša osobne alebo prostredníctvom masmédií.

Roald Sagdeev, Univerzita Maryland

Roald Sagdeev je uznávaným emeritným profesorom na Univerzite Maryland. Doktorský titul získal v roku 1966 na moskovskej štátnej univerzite. V minulosti pracoval 15 rokov vo funkcii riaditeľa Inštitútu vesmírneho výskumu, moskovského centra ruského programu vesmírneho výskumu, v ktorom má v súčasnosti pozíciu emeritného riaditeľa. Predtým než sa zapojil do sovietskeho programu vesmírneho výskumu, pracoval v oblasti nukleárnych vied, kde získal medzinárodné uznanie za prácu v oblasti správania sa horúcej plazmy a kontrolovanej termonukleárnej fúzie. Je členom Národnej akadémie vied, Kráľovskej švédskej akadémie, spoločnosti Maxa Plancka a Medzinárodnej akadémie aeronautiky.

Ed Turner, Princetonská unverzita, NAOJ 

Ed Turner je profesorom astrofyziky na Princetonskej univerzite. Turner dlhé roky pracoval v oblasti teoretickej a praktickej astrofyziky a publikoval viac ako 200 výskumných článkov na témy binárnych galaxií, skupín galaxií, veľkých štruktúr, temnej hmoty, kvazarov, gravitačných šošoviek, kozmického röntgenovéhopozadia, kozmologickej konštanty, exoplanét a astrobiológie - často vo všetkých týchto oblastiach s dôrazom na štatistické analýzy. Na Princetonskej univerzite vyučuje kurzy kozmológie, astrobiológie a mediálnu popularizáciu vedy a od roku 1992 je členom univerzitného výboru pre štatistické štúdie.

Dodatočné informácie www.breakthroughinitiatives.org.

Fotky, videá a materiály z dnešnej tlačovej konferencie sú pre médiá k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom doleuvedeného odkazu. Obsah bude doplnený v priebehu dňa.

Odkaz:  www.image.net/breakthroughstarshot

KONTAKT: Pre médiá: media@breakthroughprize.org, or Rubenstein Communications, Inc., New York, NY, Janet Wootten, jwootten@rubenstein.com, +1.212.843.8024

Zdroj:tasr,foto:google

 Diskusia k článku:

Zatiaľ tu nie je žiadny príspevok.