Lui Che Woo  

Autor:
Publikované: 2015-09-25 22:31:00


Prezentácia Ceny LUI Che Woo novou kapitolu v pokroku svetovej civilizácie

Medzinárodné ocenenia vo výške 60 miliónov HKD (približne 7,75 milióna USD) budú udelené projektom, ktoré pomáhajú zlepšiť a udržiavať život na Zemi.

Hongkong 25. septembra 2015 (TASR/OTS/PRNewswire) - Cena LUI Che Woo - Cena pre svetovú civilizáciu (ďalej len "Cena", alebo "Cena LUI Che Woo") oslávila vo štvrtok svoj oficiálny vznik, keď oznámila výzvu na predkladanie nominácií na Cenu z celého sveta. Táto výročná cena je prvá svojho druhu, keďže v projektoch, ktoré môžu byť celosvetovo nominované, spája udržateľný rozvoj, zlepšenie životných podmienok pre ľudí a budovanie pozitívnej energie.

Multimediálnu tlačovú správu nájdete na: http://www.prnasia.com/mnr/lcw_201509.shtml

Photo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150924/270577

Photo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150924/270578

Photo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150924/270603

Photo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150924/270604

Na tomto podujatí v Hongkongu sa stretlo približne 500 predstaviteľov podnikateľskej, akademickej či náboženskej sféry, viac ako 20 generálnych konzulov, ako aj zástupcov lokálnych a medzinárodných médií. Medzi hosťami boli p. K C Chan, minister financií OAO Hong Kong; pani Qiu Hong, zástupkyňa riaditeľa kancelárie styčného dôstojníka ústrednej ľudovej vlády v Hong Kongu; Song Ru’an, zástupca splnomocnenca Ministerstva zahraničných vecí OAO Hong Kong a Eddie Ng Hak-kim, minister školstva OAO Hong Kong.

Cena, ktorú založil známy podnikateľ Dr. LUI Che Woo, znamená veľký krok vpred v jeho celoživotnom snažení o zlepšenie spoločnosti a dobročinnosť.

Cena LUI Che Woo bude udelená projektom realizovaným významnými jednotlivcami alebo organizáciami. Laureát v každej kategórii dostane v druhej polovici roku 2016 hotovosť vo výške 20 miliónov HKD (približne 2,56 milióna USD) spolu s certifikátom a trofejou.

Každoročne budú odmeneným laureátom udelené tri ceny vo výške 60 miliónov HKD (približne 7,75 miliónov USD).

Dr. LUI Che Woo, zakladateľ a predseda predstavenstva rady Ceny, povedal: "Som skutočne rád, že vám môžem predstaviť Cenu LUI Che Woo - Cenu pre svetovú civilizáciu ako dar našej Zemi. Toto ocenenie patrí inovácii a vedeckému pokroku, ako aj príspevkom k svetovej civilizácii a spoločenskej harmónii. Je to cena pre ľudí, bez ohľadu na rasu, národnosť, geografickú polohu, kultúru či vierovyznanie. V zložitom globálnom ekonomickom a geopolitickom prostredí by som chcel skvalitniť život ľudí a vytvoriť podmienky, v ktorých bude prekvitať dobro, krása a harmónia. A práve tento cieľ sa snažím dosiahnuť pomocou ceny, ktorá tieto hodnoty podporuje."

Cena LUI Che Woo zahŕňa rôzne sektory a pozostáva z troch kategórií. Konkrétne zameranie každej kategórie ocenenia sa bude meniť každý rok. Pre prvý rok Ceny 2016 budú predložené nominácie v nasledujúcich troch kategóriách:

1. Kategória Ceny 1: Udržateľný rozvoj sveta

Konkrétne zameranie: Svetové potravinové zásoby: bezpečnosť a istota

2. Kategória Ceny 2: Zlepšenie zdravotného stavu ľudstva

Konkrétne zameranie: Liečba a/alebo potlačenie epidémie, infekčných ochorení alebo chronických chorôb

3. Kategória Ceny 3: Podpora pozitívneho postoja k životu a budovanie pozitívnej energie

Konkrétne zameranie: Jednotlivci alebo organizácie, ktorých správanie a výsledky inšpirujú, nabíjajú energiou a rozdávajú nádej ostatným

Spolu s Dr. LUI budú v Rade Ceny zastúpení aj významní predstavitelia, ako sú jeho excelencia Tung Chee-hwa, Dr. Condoleezza Riceová, Dr. James Wolfensohn a Dr. Rowan Douglas Williams.

Condoleezza Riceová, bývalá ministerka zahraničných vecí USA, povedala: "Je dôležité, aby sme si zachovali vieru, že všetci spoločne dokážeme urobiť niečo dobré pre celý svet. Som veľmi rada, že táto Cena uzrela svetlo sveta a dostane sa niekomu, kto sa ukázal ako výnimočný a inšpiratívny líder podnecujúci nové iniciatívy v prospech celého ľudstva."

Výzva na predloženie nominácií bude zaslaná viac ako 1000 univerzitám, akademickým inštitúciám a odborným organizáciám. Každé ocenenie bude podliehať starostlivému trojstupňovému výberu, ktorý zabezpečí Rada Ceny, Odporúčací výbor Ceny a výberové panely pre každú z troch kategórií Ceny. Nominácie budú hodnotené jedným z troch výberových panelov predtým, ako ich posúdi Odporúčací výbor Ceny.

Rada Ceny spraví pre každú z troch kategórií konečné rozhodnutie o výbere laureáta Ceny spomedzi nominantov na zozname. Medzi členov Odporúčacieho výboru Ceny patria Prof. Lawrence J. Lau, Prof. Sir Colin Lucas, Dr. Mo Yan, Dr. Heather Munroe-Blum, Prof. Andrew Yao a Prof. Wen-hsin Yeh.

Cena LUI Che Woo pramení z tradičných hodnôt, ako je empatia, vytrvalosť, láska k ľudstvu a harmónia. Cenu spravuje LUI Che Woo Prize Limited ("spoločnosť Ceny") a v jej predstavenstve sú Dr. LUI, Prof. Lap-Chee Tsui, Prof. Frederick Ma Si-hang a Dr. Moses Cheng Mo-Chi. Dr. LUI do tejto spoločnosti vložil imanie vo výške dve miliardy HKD ako prvý vklad na podporu udržateľného rozvoja a realizácie udeľovania Ceny.

Cena je teraz otvorená celosvetovým nomináciám od oslovených inštitúcií bez ohľadu na rasu, náboženstvo a národnosť. Cena LUI Che Woo má za cieľ spájať ľudí a kultúry celého sveta v mene lepšieho zajtrajška.

O Cene LUI Che Woo

Dr. LUI Che Woo založil "Cenu LUI Che Woo - cenu pre svetovú civilizáciu" ako prvé celosvetové výročné ocenenie svojho druhu udeľované inovatívnym projektom, ktoré posúvajú svetovú civilizáciu vpred a inšpirujú ľudstvo k budovaniu harmonickejšieho sveta. Jeho cieľom je oceniť a uctiť si jednotlivcov alebo organizácie na celom svete, ktoré preukázali výrazný prínos a podnietiť ich v pokračovaní práce v troch oblastiach: udržateľný rozvoj sveta, zlepšenie životných podmienok pre ľudstvo a podpora pozitívneho postoja k životu a budovaniu pozitívnej energie.

www.luiprize.org 

Kontakt: Ogilvy Public Relations: Victoria Ho, +852-2884-8445, Victoria.ho@ogilvy.com

TASR/OTS dem, zdroj:TASRDiskusia k článku:

Zatiaľ tu nie je žiadny príspevok.