Ocenenia za prelomové objavy  

Autor:
Publikované: 2018-02-20 08:57:00
Ocenenia za prelomové objavy

Cena za prelomové objavy bude udeľovaná v spolupráci s Federáciou európskych akadémií vied a umení (ALLEA) a spoločnosťou ResearchGate.

Ocenenia za prelomové objavy boli otvorené pre verejné nominácie na rok 2019 v oblasti fundamentálnej fyziky, prírodných vied a matematiky. Ceny budú odovzdané na jeseň roku 2018 počas ceremoniálu v Silicon Valley, ktorý bude odvysielaný na celom svete.

Nominácie je možné podávať online do 30. apríla 2018. Nie je možné podávať nominácie vo vlastnom mene, ale ktokoľvek môže nominovať inú osobu. Nominačné formuláre a pravidlá sú k dispozícii na stránke www.breakthroughprize.org.

Už po siedmy raz budú najprestížnejšou cenou v oblasti vedy odmenení poprední vedci za svoje prelomové objavy. Štyri ceny budú udelené v odvetví prírodných vied, jedna v oblasti fyziky a jedna v matematike. Ku každej cene sa vzťahuje odmena v hodnote 3 miliónov USD. Okrem toho bude udelených až šesť cien nových horizontov, každá v hodnote 100 000 USD, vedcom na začiatku kariéry v oblasti fundamentálnej fyziky a matematiky.

Ceny za prelomové objavy, nazývané tiež "Oskary vedy" budú odovzdané počas gala ceremoniálu usporiadaného na počesť laureátov, ktorý bude okrem popularizácie vedy slúžiť aj ako inšpirácia pre ďalšie generácie vedcov. Na programe ceremoniálu sú aj prednášky víťazov jednotlivých cien či diskusie počas celého dňa nasledujúceho po ceremoniáli.

Už druhý rok za sebou budú partnermi Ceny za prelomové objavy dve prestížne inštitúcie – Federácia európskych akadémií vied a umení (ALLEA) a spoločnosť ResearchGate. Cieľom tejto spolupráce je nadviazať priame prepojenie s výskumníkmi a vedeckou komunitou.

ALLEA sa bude usilovať o zvýšenie povedomia o príležitosti na nomináciu veľkých vedcov a matematikov na svojej webovej stránke a cez ďalšie komunikačné kanály. ALLEA spája 59 akadémií vo viac ako 40 krajinách a jej členovia sú poprední vedeckí pracovníci so špecializáciami vo všetkých oblastiach prírodných, spoločenských a humanitných vied.

ResearchGate osloví svoju multidisciplinárnu sieť 12 miliónov overených vedcov, aby zvýšila povedomie o nomináciách. V sieti ResearchGate sa spájajú vedci z 193 krajín a všetkých vedných a matematických oblastí a zdieľajú svoj výskum - súčasný a minulý.

Členovia siete ResearchGate budú vyzvaní k tomu, aby nominovali svojich kolegov na ocenenie za rok 2019 v oblasti fundamentálnej fyziky, prírodných vied a matematiky.

Ceny za prelomové objavy sponzorujú Sergej Brin, Priscilla Chanová a Mark Zuckerberg, Pony Ma, Yuri a Julia Milnerová a Anne Wojcicki. Výberové komisie pozostávajúce z laureátov predchádzajúcich cien za prelomové objavy zvolia víťazov spomedzi kandidátov navrhnutých počas nominačného obdobia.

Cena za prelomové objavy v oblasti fundamentálnej fyziky

Jedno Ocenenie za prelomový objav v oblasti fundamentálnej fyziky za rok 2019 (3 milióny USD) bude odovzdané vedcovi, ktorý výrazne rozšíril ľudské poznanie. Je otvorené všetkým odborom fyziky – teoretickej, matematickej aj experimentálnej – zaoberajúcim sa najtajnejšími stránkami vesmíru. Cena môže byť udelená viacerých vedcom. Prijímajú sa nominácie aj pre cenu nových horizontov vo fyzike, v rámci ktorej budú mladí vedci, ktorí už vykonali dôležité objavy vo svojich odvetviach, odmenení 3 oceneniami vo výške 100 000  USD.

Členmi výberovej komisie na Ocenenia za prelomové objavy v oblasti fundamentálnej fyziky za rok 2019 sú: Nima Arkani-Hamed, Charles L. Bennett, Lyn Evans, Michael B. Green, Alan Guth, Stephen Hawking, Joseph Incandela, Takaaki Kajita, Alexei Kitaev, Maxim Kontsevich, Andrei Linde, Arthur McDonald, Juan Maldacena, Lyman Page, Saul Perlmutter, Joseph Polchinski, Alexander Polyakov, Adam Riess, John H. Schwarz, Nathan Seiberg, Ashoke Sen, David N. Spergel, Andrew Strominger, Kip S. Thorne, Cumrun Vafa, Yifang Wang, Rainer Weiss a Edward Witten.

Cena za prelomové objavy v oblasti prírodných vied

Štyri Ocenenia za prelomové objavy v oblasti prírodných vied za rok 2019 (3 milióny USD) budú odovzdané vedcom, ktorí dosiahli pokrok v chápaní živých systémov a predlžovaní ľudského života.

Členmi výberovej komisie na Ocenenia za prelomové objavy v oblasti prírodných vied za rok 2019 sú: C. David Allis, James P. Allison, Victor Ambros, Cornelia I. Bargmann, Alim Louis Benabid, David Botstein, Edward S. Boyden, Lewis C. Cantley, Emmanuelle Charpentier, Joanne Chory, Don W. Cleveland, Hans Clevers, Karl Deisseroth, Titia de Lange, Mahlon R. DeLong, Jennifer A. Doudna, Stephen J. Elledge, Napoleone Ferrara, Michael N. Hall, John Hardy, Helen Hobbs, Eric S. Lander, Robert Langer, Richard P. Lifton, Kazutoshi Mori, Kim Nasmyth, Harry F. Noller, Roeland Nusse, Yoshinori Ohsumi, Svante Pääbo, Gary Ruvkun, Charles L. Sawyers, Alexander Varshavsky, Bert Vogelstein, Peter Walter, Robert A. Weinberg, Shinya Yamanaka a Huda Zoghbi.

Cena za prelomové objavy v oblasti matematiky

Jedno Ocenenie za prelomový objav v oblasti matematiky za rok 2019 (3 milióny USD) bude odovzdané vedcovi za zvláštny prínos v oblasti matematiky. Okrem toho budú mladým matematikom, ktorí už dosiahli významné výsledky vo svojich oblastiach odovzdané tri ceny nových horizontov v matematike, každá v hodnote 100 000 USD.

Vo výberovej komisii pre Ceny za prelomové objavy za rok 2019 v oblasti matematiky sú: Ian Agol, Jean Bourgain, Simon Donaldson, Maxim Kontsevich, Christopher Hacon, Jacob Lurie, James McKernana, Terence Tao a Richard Taylor.

Informácie o Cenách za prelomové objavy nájdete na:  www.breakthroughprize.org.

O organizácii ALLEA

ALLEA (All European Academies) je Federácia európskych akadémií vied a umení. Bola založená v roku 1994 a združuje takmer 60 akadémií vied a vedeckých spoločností z viac ako 40 krajín v regióne Rady Európy. ALLEA je financovaná z ročných príspevkov od členských akadémií a zostáva úplne nezávislá od politických, náboženských, obchodných alebo ideologických záujmov.

Členské akadémie fungujú ako učené spoločnosti, think-tanky alebo výskumné organizácie. Sú to samosprávne spoločenstvá popredných vedeckých pracovníkov zo všetkých oblastí prírodných, spoločenských a humanitných vied. ALLEA preto poskytuje prístup k bezkonkurenčnému ľudskému zdroju intelektuálnej excelentnosti, skúseností a odborných znalostí. Okrem toho má v štruktúre svojho členstva akadémie z členských štátov EÚ aj z európskych krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

ALLEA sa usiluje prispieť k zlepšeniu rámcových podmienok, za ktorých môže veda a výskum vyniknúť. Spoločne so svojimi členskými akadémiami je ALLEA schopná riešiť celý rad štrukturálnych a politických problémov, ktorým Európa čelí vo vede, výskume a inováciách. Na pozadí jej úsilia je chápanie Európy ako spoločného domu vystavaného na historickom, sociálnom a politickom pozadí a na vedeckých a ekonomických základoch.

O spoločnosti ResearchGate

ResearchGate založili v roku 2008 lekári Dr. Ijad Madisch a Dr. Sören Hofmayer spolu s počítačovým odborníkom Horstom Fickenscherom. Poslaním spoločnosti je spájať svet vedy a sprístupňovať výskum všetkým. K sieti sa už pripojilo 12 miliónov výskumníkov prostredníctvom 140 miliónov pripojení. Denne sa tu zdieľa viac ako pol milióna aktualizácií o výskume. Spoločnosť ResearchGate dokončila štyri cykly financovania od Benchmark, Founder Fund, Bill Gates, Tenaya Capital, Wellcome Trust, Goldman Sachs Investment Partners a Four Rivers Group.

KONTAKT: Dodatočné informácie pre médiá: media@breakthroughprize.org OR Rubenstein Communications, Inc., New York, NY, Janet Wootten, jwootten@rubenstein.com, +1.212.843.8024

Zdrooj:tasr.sk

 Diskusia k článku:

Zatiaľ tu nie je žiadny príspevok.