World Cyber Arena (WCA)  

Autor:
Publikované: 2016-03-16 09:27:00


Medzinárodná federácia e-športu spolupracuje s podujatím WCA

10. marca 2016 oznámila v Pekingu Medzinárodná federácia e-športu (IeSF), jedna z hlavných autorít v celosvetovej e-športovej sfére, že dokončila návrh zmluvy o strategickej spolupráci s World Cyber Arena (WCA), podujatím, ktoré organizuje Yinchuan International Game Investment Co., Ltd.

Podľa tejto zmluvy obe zmluvné strany zabezpečia špecializovanú prípravu zameranú na všetky súčasti reťazca odvetvia e-športov, vrátane rozhodcov, komentátorov, programu, trénerov, tímov a vedenia súťaže tak, aby spoločne vytvorili ucelený edukačný systém e-športov a viedli štandardizovaný vývoj odvetvia e-športov v Číne. Ako hlavný organizátor olympiády v e-športoch sa IeSF zaviazala popularizovať e-športy na celom svete a vytvoriť kompletný tréningový, edukačný a odmeňovací systém pre hráčov e-športov na celom svete v záujme presadenia e-športov na Olympiáde. Po skoro desiatich rokoch výbušného rozvoja sa v rámci čínskeho trhu s e-športami vyvinul obrovský ekonomický reťazec, v súvislosti s ktorým sa správa s názvom „iResearch" zmieňuje, že sa očakáva nárast rozsahu čínskeho trhu s e-športom v budúcnosti na 50 miliárd RMB.

 

Na pozadí tohto rýchleho vývoja však vyvstalo aj mnoho problémov, ako napríklad nízky stupeň medzinárodného povedomia, slabá organizácia a nedostatok súťaží, neschopnosť usporiadať všeobecné podujatia, rozdiel v úrovni pripravenosti rozhodcov a rôznorodosť v schopnostiach komentátorov.

 

Zásadnou otázkou je nedostatok profesionálnych talentov v oblasti e-športov, ale nemenej podstatná je aj edukácia v e-športoch. Od kedy WCA nahradila v roku 2014 World Cyber Games (WCG), vyvíja WCA úsilie na podporu rozvoja podujatí v e-športoch ako aj v oblasti e-športov vo všeobecnosti. WCA a IeSF uzavreli strategické partnerstvo práve v snahe predísť chaosu v celom odvetví, vyriešiť problémy obmedzujúce rozvoj odvetvia a optimalizovať domáce prostredie v oblasti e-športov.

 

Podľa zdrojov sa spolupráca začne na podnet oficiálne poverených globálnych agentúr poskytujúcich tréning v oblasti e-športov, ktorá pokryje všetky segmenty odvetvia e-športov. Najprv sa v tomto roku začne so školením rozhodcov a komentátorov a v budúcom roku potom budú pokračovať školenia v celom rade odborných sfér ako je trénerstvo, manažment tímov a marketing súťaží. Tréningy budú prebiehať online aj offline, pričom online časť by mala začať už na konci tohto roku.

Zdroj:tasr,foto:googleDiskusia k článku:

Zatiaľ tu nie je žiadny príspevok.