FO SOKOL Sitníky  

Autor:
Publikované: 2016-02-11 20:22:00


FO SOKOL Sitníky

História Sitníckého futbalu

Začiatky a ihrisko "za vodou"

Sitnícky futbal začal písať svoju históriu v roku 1948. Zopár nadšencov vtedajšej doby, ktorá nebola veľmi ľahká, začalo s futbalom. Prvé futbalové ihrisko na Sitníkoch bolo na mieste tzv. „za vodou“, za miestnou riekou Ondavou, kde sa odohrávali prvotné zápasy. K ihrisku „za vodou“ viedla lávka, ktorá bola urobená z vozov od miestnych ľudí. Prvú futbalovú loptu z Košíc, ktorou sa hrávali zápasy, priniesol spoluzakladateľ klubu Alojz Nemec st. Prvá futbalový zápas odohrali Sitníky v domácom prostredí proti FO Dobrá, v ktorom zvíťazili 2:1. Tento zápas sa odohral v sobotu a po jeho víťazstve nasledovala veľká oslava. Nasledujúci deň v nedeľu, už však Sitníky cestovali do Malej Domaše, kde odohrali svoj druhý zápas a ktorý vysoko prehrali.

Keďže na ihrisku „za vodou“ sa nedalo pravidelne hrať, pretože v jarných a jesenných mesiacoch bola veľká voda, začali futbalisti uvažovať o vybudovaní nového ihriska. Vybavovanie všetkých povolení bolo veľmi náročné a problematické, nakoľko v 50-tych rokoch mestské a okresne orgány boli veľkými odporcami Sitníkov a nesúhlasili s výstavbou nového ihriska. Napokon sa Sitníkom podarilo vybudovať nové ihrisko na krajšom a lepšom mieste, kde vlastne hrá dodnes. Najaktívnejšou osobou, ktorá sa podieľala na vybudovaní ihriska bol ďalší zo spoluzakladateľov, dnes už nebohý, Štefan Ferenc, ktorý bol za to aj odsúdený.

 Prvú športovú výstroj zakúpil p. Zápala, ktorý kvôli tejto kúpe predal aj svojho koňa. Druhú výstroj dostali Sitníky za to, že pokosili jačmeň „na hure“ nad Sitníkami. Jačmeň kosili v noci, pretože počas dňa obhospodarovali svoje polia.

Z vtedajšej jedenástky, ktorí sa svojou aktivitou zaslúžili o to, že Sitníky žili a žijú futbalom aj doposiaľ, sú: Alojz Nemec st., Jozef Belina a František Wielkievič.

 

Päťdesiate roky

Sitníky hrali aj v 50-tych rokoch dobrý futbal o čom svedčí aj fakt, že keď v roku 1958 vyhrali okresnú súťaž, mali postúpiť do vyššej súťaže, z ktorej mal vypadnúť futbalový klub Stropkova do okresnej súťaže, sa vtedajší funkcionári dohodli na zlúčení oboch mužstiev a takýmto spôsobom sa Stropkovu zachránila súťaž.

 

Šesťdesiate roky

V 60-tych rokoch na čele s predsedom p. Františkom Kovalčíkom a tajomníkom p. Ignácom Vatehom sa oddelili od Stropkova a znova založili FO Sokol Sitník, ktorý funguje do dnešného dňa. V roku 1967 Sitníky hrali kvalifikačný zápas na ihrisku vo Svidníku proti FO Smilno, ktorý prehrali 0:1.

 

Sedemdesiate roky

Lepšie obdobie pre sitnícky futbal nastalo v 70-tych rokoch, kde si na priateľské zápasy pozývali také mužstvá ako Tesla Stropkov, Odeva Svidník či Slovan Giraltovce. Môžeme sa pochváliť tým, že každé z týchto mužstiev na Sitníkoch prehralo. V roku 1973 Sitníky postúpili do 1.B. triedy, kde zotrvali dva roky. Po roku vypadnutia sa však do vyššej súťaže opäť vrátili. V roku 1987 hrali Sitníky opäť kvalifikačný zápas o postup do 1. triedy s Družstevníkom Hrabovčík, v ktorom opäť prehrali 3:1.

Oživenie futbalu

V rokoch 1990 – 1991 prišiel do platnosti zákon o podpore športu, ktorý umožnil podnikateľom zakomponovať do svojich príjmov aj výdavky vložené do športu – futbalu. Takýmto spôsobom ožil finančne aj TJ Sokol Sitník a takto sa využila ponúknutá šanca od štátu. Vyzbierané financie zo sponzorských darov boli použité na materiálno-technické zabezpečenie futbalu (nákup dresov, zimných búnd, sietí a pod.). Príchod nových hráčov tiež dopomohol k oživeniu v hráčskej kabíne. TJ Sokol Sitník dosiahol v týchto rokoch aj úspechy na hráčskom poli, kde boj o prvé miesta v tabuľke nebol ničím výnimočným. Tak ako býva nepísaným pravidlom, že dobrého nikdy nebýva dlho sa do bodky naplnilo v rokoch 1994-1995, kde sa FO dostáva do hlbokej hráčskej aj funkcionárskej krízy. Nastalo totálne bezvládie a futbal v Sitníkoch sa ocitol na pokraji zániku. Vďaka jednotlivcom sa podarilo vliať aspoň nádej na nevyhnutný chod klubu.

90-te roky môžeme charakterizovať ako prelomové v celej histórii klubu. Predovšetkým v druhej polovici prešiel futbal na Sitníkoch veľkými krokmi dopredu. V júli 1995 prevzali vedenie klubu noví funkcionári na čele s predsedom Alojzom Nemcom ml. Prioritou nového vedenia bolo zabezpečiť základné fungovanie a samotný chod (získať finančné zdroje, stabilizovať hráčsky káder a podporovať mládežnícke celky, ktoré úspešne reprezentovali klub). Po prevzatí a oboznámení sa s činnosťou musel nový výbor urgentne riešiť administratívnu časť (neexistovali stanovy klubu, IČO, číslo účtu, pečiatka). Po doplnení uvedených údajov sa mohlo požiadať o finančné dotácie od mesta a štátu.

Nové šatne

V apríli 1997 v hráčskom kádri vzišla myšlienka o výstavbe šatní a sociálnych zariadení. Pre niektorých to bolo priam neuskutočniteľné a utopistické. Začalo sa s hľadaním pozemku. Mestský úrad nám poskytol pozemok v areáli materskej školy susediacej s ihriskom a pán Ing. Arch. Marko Vateha spracoval projekt šatní.

Po vybavení stavebného povolenia sa s výstavbou začalo v marci 1998. V týchto ťažkých a zložitých chvíľach ním pomohli stropkovskí podnikatelia a sitnícki rodáci. Brigád sa zúčastňovali v hojnom počte aj domáci, ktorým za všetku pomoc patrí veľká vďaka.

V marci 2001 bola skolaudovaná budova šatní a sociálnych zariadení, spolu s nadstavbou pohostinstva „Hostinec u Sokola“ a následne slávnostnou recepciou otvorená.

Stále nekončíme

Medzitým, koncom roka 2000 stála pred vedením FO Sokol Sitník jedna z najdôležitejších úloh a to odkúpenie ihriska od rodiny Lumztnerovej, na ktorej pozemkoch sa nachádzalo ihrisko. Prvé kontakty boli plné očakávaní aké podmienky budú nastavené. Na prekvapenie vedenia klubu boli jednania korektné a ústretové. Dohoda nastala veľmi rýchlo. Hlavnou požiadavkou bola výmena pozemkov za pozemky, ktoré vlastnili rodiny Luberdová, Wielkievičová a Palidrabová. Avšak tu nastal problém, keďže skoro na všetkých listoch vlastníctva boli zomrelí. To sa dalo vyriešiť len cestou dedičstva a to sa naťahovalo úctyhodné dva roky. Po tomto vysporiadaní sa mohla podpísať výmenná zmluva. Veľké poďakovanie patrí rodinám Luberdovej, Wielkievičovej a Palidrabovej za poskytnutie pozemkov na výmenu. Bez ich ústretovosti by celé odkúpenie pozemkov bolo zmarené.

Po vysporiadaní majetkových pomerov nasledovala výstavba oplotenia ihriska, viacúčelovej hracej plochy, prístupovej cesty, revitalizácia okolia ihriska a výstavba skladu na športové náradie a kosačky.

Do budúcnosti sú plánované ďalšie významné projekty, o ktorých sa bude ešte veľa písať a budeme Vás včas informovať.

Zdroj: sokolsitnik.sk

 Diskusia k článku:

Zatiaľ tu nie je žiadny príspevok.