Integrované bezpečnostné systémy  

Autor:
Publikované: 2016-02-24 01:15:00


Integrované bezpečnostné systémy

Jednoduchý elektronický bezpečnostný systém obsahuje niekoľko základných prvkov a to ústredňu, telefón, klávesnicu, vnútornú sirénu, signalizáciu otvárania dverí a pohybové snímače alebo detektory. Centrálnym mozgom každého elektronického bezpečnostného systému je ústredňa, ktorej práca spočíva vo vyhodnocovaní signálov prichádzajúcich z detektorov a ovládacích zariadení. Výsledky analýzy porovná s nastaveniami programu a rozhodne o tom, či uvedie do činnosti poplašné zariadenia.

 

 Bezpečnostné systémy

 Elektronické bezpečnostné systémy sa vypínajú dvoma možnými spôsobmi a to pomocou klávesnice alebo stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači. Čo sa bezpečnosti týka, sú na tom oba systémy rovnako. Ak centrála vyhodnotí niekoľkonásobný pokus zadať nesprávny vstupný kód, spustí poplach. Diaľkové ovládače, tzv. kľúčenky sú zase vybavené plávajúcim prenosovým kódom, ktorý zabráni ich skopírovaniu a zneužitiu. V súčasnosti sa už medzi užívateľmi rozšírilo aj ovládanie bezpečnostného systému pomocou RFID kariet a príveskov. Sú to karty, ktoré pripomínajú klasické platobné karty alebo karty v podobe príveskov napr. na kľúče, ktoré sa priložia ku klávesnici alebo čítačke a aktivujú určite prednastavené funkcie. Používajú sa nielen k aktivácii či deaktivácii systému, ale napríklad aj na otváranie dverí.

 

Dvere sú jedným z najdôležitejších článkov ochrany domu. Nielen, že by mali byť bezpečnostné, ale o indikáciu ich pohybu by sa mal postarať magnetický detektor, ďalšia súčasť elektronického systému. Detektor otvorenia a zavretia dverí pracuje tak, že zašle do ústredne správu o ich otvorení a ústredňa automaticky očakáva na vypnutie ochrany objektu. Ak tento signál po uplynutí určenej naprogramovanej doby nedostane, vyšle príkaz na aktiváciu poplachového zariadenia. Magnetickým detektorom sa rieši nielen ochrana dverí, ale aj okien.

 Okrem rámov je možné zosnímať aj prípadnú priechodnosť sklenených výplní skla. Využívajú sa na to snímače, nazývajúce sa detektory rozbitia skla. Moderným a veľmi účinným prostriedkom je aj infrapasívny detektor, ktorý sníma teplotné rozdiely v interiéri a na ich základe dokáže presne určiť pohyb človeka v danom priestore. Jednotlivé typy týchto detektorov majú rozdielnu charakteristiku a tak niektoré dokážu rozoznať pohyb domáceho zvieraťa a človeka.

 Súčasťou ochrany objektu sa stala aj jeho ochrana pred nebezpečenstvom výbuchu či požiaru. Elektronické bezpečnostné systémy dokážu zachytiť malé ohnisko požiaru a to na základe optiky alebo tepelných rozdielov. Čo sa výbuchu týka, moderné typy detektorov úniku plynu dokážu rozoznať všetky druhy výbušných plynov a včas upozorniť na ich zvýšenú koncentráciu aktiváciou systému alebo aktiváciou sirény.

 Aby bezpečnostný systém skutočne spoľahlivo plnil svoju funkciu ochrany obydlia aj v prípade výpadku elektrického prúdu či napätia, musí byť súčasťou bezpečnostného systému aj zálohový napájací zdroj.

  Poplachové zariadenia

Súčasťou bezpečnostného systému sú aj sirény, ktorých činnosť je aktivovaná centrálou v prípade, že niektorý z detektor upozorní na nebezpečenstvo. Podľa toho, či sa používajú na použitie v interiéri alebo v exteriéri ich delíme na sirény vnútorné alebo vonkajšie. Kým cieľom vnútornej sirény je páchateľa odradiť od plánovaného činu svojim prenikavým, vysokým zvukom, vonkajšie sirény majú za úlohu upriamiť pozornosť susedov či okoloidúcich na dianie v dome. Vonkajšie sirény musia byť zhotovené veľmi odborne, pretože sú jednoducho dostupné páchateľom, ktorí sa snažia ako prvé ich vyradiť z činnosti. Súčasťou vonkajších sirén sú aj svetelné signalizátory alebo majáky a pre prípad, že sa ich pokúsia páchatelia trestného činu vyradiť z činnosti a odpoja prívod prúdu, musia mať aj samostatný zdroj, ktorým je v tomto prípade vlastný vnútorný akumulátor. Kvalitné sirénu už dokážu slúžiť aj ako prvý vonkajší detektor, pretože v prípade pokusu narušiť ich kontakty je do centrály okamžite vysielaná správa ešte skôr ako sa páchateľovi podarí strhnúť ju zo steny.

 Na to, aby bol o poplachu upovedomený vo svojej neprítomnosti aj majiteľ domu alebo bytu slúžia automatické telefónne komunikátory a tam kde nie je zavedená telefónna linka, plnia rovnaký účel komunikátory GSM. Postarajú sa o to, aby bola správa o poplachu s presným popisom udalosti odoslaná na niekoľko prednastavených mobilných čísel alebo zavolá na niekoľko mobilov akustické upozornenie. GSM komunikátory nielenže podajú automaticky informácie aj na počítač alebo pult centralizovanej ochrany, ale ich prostredníctvom možno celý systém aj ovládať, nastavovať či kontrolovať. Podobne sa to dá aj prostredníctvom internetu.

 Pult centralizovanej ochrany je najvyšším stupňom celého bezpečnostného systému, pretože ho obsluhujú zamestnanci bezpečnostnej agentúry, ktorá zabezpečuje ochranu objektu. Samozrejme, nie zadarmo, ale za pravidelný mesačný poplatok, ktoré výška sa odvíja napr. od toho, či je objekt kontrolovaný priebežne alebo v určitých dohodnutých intervaloch. V prípade, že je vyhlásený poplach, vyráža na ohrozené miesto zásahová jednotka.

zdroj:stavebnik.skDiskusia k článku:

Zatiaľ tu nie je žiadny príspevok.