Na Valkove zaznamenali najvyššiu návštevnosť za posledné roky  

Autor:
Publikované: 2015-09-02 15:23:00


Na Valkove zaznamenali najvyššiu návštevnosť za posledné roky

Nová starostka obce Bžany Mária Kasičová rieši problémy na Valkove takpovediac od podlahy. Hneď, ako nastúpila do funkcie, začala zbierať informácie o stave, v akom sa táto rekreačná oblasť nachádza. Keďže po letnej sezóne 2014 tam nebol vyvezený komunálny odpad, jej prioritou bolo Valkov vyčistiť. Vyviezli dotiaľ neuveriteľných 72 ton.

„Príprava na letnú turistickú sezónu bola prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva už 14. apríla 2015. Skonštatovali sme, že cesta na Valkov je v katastrofálnom stave a jej opravu by nebolo rozumné odkladať, preto sme sa rozhodli, že ju dáme opraviť. Keďže obec nemala na jej rekonštrukciu dostatok vlastných finančných prostriedkov, vyzvali sme podnikateľov, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť na Domaši – Valkov, aby nám pomohli a časť prostriedkov na opravu cesty združili. Čiastočne sa nám to podarilo, preto chcem všetkým, ktorí akoukoľvek sumou prispeli na opravu cesty, poďakovať,“ odkázala a dodala, že aj keď ešte nie je celá oprava cesty vyplatená, verí, že to bolo správne rozhodnutie, pretože aj nová cesta prilákala množstvo návštevníkov.

 Na čistenie a údržbu Valkova prijala obec za pomoci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove do pracovného pomeru trinásť nezamestnaných, ktorí od apríla čistili nielen pláž, ale aj celú rekreačnú oblasť, hlavne okolie okolo miestnej komunikácie v úseku od Bžian po Valkov – Tíšavu. „Zistili sme, že v rekreačnej oblasti sa nachádza množstvo čiernych skládok, preto sme sa ako obec prihlásili do projektu C4 – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Vymenili sme veľkokapacitné kontajnery za nové a zakúpili sme desať nových 1 100-litrových kontajnerov. Zamestnanci obce čistili čierne skládky a odpad vyvážali na určené miesto. S podnikateľmi sme sa dohodli na separovaní odpadu v dvoch komoditách – plasty a sklo, taktiež sme prostredníctvom internetovej stránky a zverejnených oznamov vyzvali návštevníkov a chatárov, aby plasty a sklo ukladali do vriec, ktoré obec pripevnila ku každému kontajneru. Tieto komodity sme potom zvážali do Bžian, odkiaľ ich zamestnanci Služba, m. p. Stropkov vyvážali na skládku,“ priblížila M. Kasičová aktivity smerujúce k skultúrneniu Valkova.

Ďalej uviedla, že vzhľadom na krátkosť jej pôsobenia vo funkcii starostky bolo jej cieľom pripraviť pre rekreantov v tejto sezóne hlavne čistú pláž a čisté sociálne zariadenia, ktoré návštevníci užívali bezplatne. Zamestnanci obecného úradu natreli všetky lavičky a prístrešky, ktoré chránili návštevníkov pred horúcim slnkom. Starostka Bžian skonštatovala, že v tejto sezóne sa nepodarilo sprevádzkovať požičovňu vodných bicyklov a plavidiel, na ktorej boli dohodnutí s firmou Jodo, čo jej je ľúto. Vysvetlila, že túto situáciu spôsobili administratívne prieťahy. Obci sa po dlhých rokoch v spolupráci s Pivovarom Topvar podarilo vymeniť reklamné bilboardy tejto firmy v Bžanoch aj na Valkove. V rámci prípravy na letnú sezónu taktiež odvodnili zamokrenú časť pláže a sprístupnili ju verejnosti. „Opravená cesta, Domaša plná vody a prekrásne počasie pre nás znamenali hádam najvyššiu návštevnosť za posledné roky. Veľkým pozitívom je aj to, že po dlhých rokoch bola v rekreačnej oblasti realizovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia, v rámci ktorej boli staré svietidlá vymenené za LED svietidlá, čo určite prispeje k ochrane majetku a životov rekreantov, chatárov a znížia sa náklady na energiu,“ uvažovala.

Počas letnej sezóny 2015 nezaznamenal Obecný úrad Bžany na Valkove žiadne závažné nedostatky. Samozrejme, riešili individuálne sťažnosti chatárov a návštevníkov. „Ale to patrí k našej práci a ak sme ich pomohli vyriešiť, je to pre nás odmena,“ poznamenala starostka a konkretizovala, že sťažnosti sa týkali hlavne dodržiavania zákazu kúpania a venčenia psov vo vodnej nádrži a časového obmedzenia rybolovu z Pláže1. Kým veľká časť rekreantov bola za tieto zákazy vďačná a prijala ich s pochopením, druhá časť, teda psičkári a rybári, sa s týmto rozhodnutím veľmi nestotožnili. „Do daru sme dostali prekrásny kút prírody. Našou povinnosťou je chrániť a zveľaďovať to, čo sme dostali zadarmo. Trváme na tom, že tam, kde sa kúpu ľudia, sa nemajú kúpať psy, tam, kde sa hrajú deti, sa nemajú venčiť psy,“ zdôvodnila toto rozhodnutie. Opýtali sme sa, aké ďalšie aktivity súvisiace so zveľaďovaním Valkova má obec v pláne. „V rekreačnom stredisku Domaša – Valkov nás čaká ešte veľa práce. Naše plány sa budú odvíjať od finančných prostriedkov. Na pláži je potrebné vymeniť staré a poškodené lavičky za nové, taktiež chceme buď pod hlavičkou obce alebo podnikateľského subjektu sprevádzkovať požičovňu vodných plavidiel a urobiť zónu na hranie pre deti s pieskoviskom a preliezačkami. Po predchodcovi ostala vo vlastníctve obce len budova Informačného centra, ktorá je v dezolátnom stave a sociálne zariadenia, všetko ostatné bolo rozpredané. Chceli by sme v tomto objekte počas letnej turistickej sezóny 2016 a nasledujúcich zriadiť pracovisko obce. Podľa informácií z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti by mala byť v najbližšom období dokončená čistička odpadových vôd, čo by malo pre všetkých veľký význam,“ načrtla M. Kasičová svoju víziu do budúcna a dodala, že verí, že chatári a návštevníci Domaše – Valkov si zmeny všimnú a aktivity obce podporia. „Všetkým srdečne ďakujem za podporu a spoluprácu a prajem im, aby babie leto, ktoré nás čaká, prežili na Domaši bez rušivých momentov,“ uzavrela.

Zdroj: Andrea Stupáková in http://espektrum.sk/index.php?text=8812-na-valkove-zaznamenali-najvyssiu-navstevnost-za-posledne-rokyDiskusia k článku:

Zatiaľ tu nie je žiadny príspevok.